مەرزییە فەریقی – هەوری پاییز

Error 404
Sorry, we couldn't find the page you're looking for.
Aram Tîgran – Ay Dilberê // Aram Dikran - -
  1. Aram Tîgran – Ay Dilberê // Aram Dikran - -
  2. فواد ئه‌حمه‌د – به زولف و روخسار // فواد ئه‌حمه‌د - -
  3. 4.Hassan Hayas // Hassan Hayas - -
  4. Track 1 // Merzie Fariqi - -
  5. Bahara Bolbol // Najmadin Qolami - -
  6. مردن // روژین - -
  7. Dawran // Hossein Sharifi - -
  8. قادر دیلان – جوانی بێ ناو // قادر دیلان - -
  9. Guli Bahar // میکائیل - -
  10. دڵ // Ali Zandi - -