Album

Zakaria - Gencî Pir

Zakaria - Gencî Pir

Released Date : 1 / Feb / 2007
 1. Bo Min Be
 2. Carê Dill Dedey
 3. Çon Dillit Dê
 4. Derdê Te
 5. Direng Hatî
 6. Gencî Pîr
 7. Gullê
 8. îşqit
 9. Kîjê Nekey
 10. Min Tu Navê
 11. Rojî Bextim
 12. Tom Dewê
Bo Min Be // Gencî Pir - -
 1. Bo Min Be // Gencî Pir - -
 2. Carê Dill Dedey // Gencî Pir - -
 3. Çon Dillit Dê // Gencî Pir - -
 4. Derdê Te // Gencî Pir - -
 5. Direng Hatî // Gencî Pir - -
 6. Gencî Pîr // Gencî Pir - -
 7. Gullê // Gencî Pir - -
 8. îşqit // Gencî Pir - -
 9. Kîjê Nekey // Gencî Pir - -
 10. Min Tu Navê // Gencî Pir - -