Album

Najmadin Qolami - 2011

Najmadin Qolami - 2011

Released Date : 1 / Dec / 2011
 1. Ba Yadi Zirak
 2. Bahara Bolbol
 3. Ghzhi Narmt
 4. Halalay Chwestan
 5. Shirin Adwi
 6. Srway Bayani
Ba Yadi Zirak // Najmadin Qolami - -
 1. Ba Yadi Zirak // Najmadin Qolami - -
 2. Bahara Bolbol // Najmadin Qolami - -
 3. Ghzhi Narmt // Najmadin Qolami - -
 4. Halalay Chwestan // Najmadin Qolami - -
 5. Shirin Adwi // Najmadin Qolami - -
 6. Srway Bayani // Najmadin Qolami - -