Album

Najmadin Qolami - Maqam

Najmadin Qolami - Maqam

 1. Arela
 2. Dasht
 3. Gulam
 4. Kanian
 5. Xalo
 6. Maqam
 7. Saltana
 8. Siatc
 9. Tadarak
Arela // Najmadin Qolami - -
 1. Arela // Najmadin Qolami - -
 2. Dasht // Najmadin Qolami - -
 3. Gulam // Najmadin Qolami - -
 4. Kanian // Najmadin Qolami - -
 5. Xalo // Najmadin Qolami - -
 6. Maqam // Najmadin Qolami - -
 7. Saltana // Najmadin Qolami - -
 8. Siatc // Najmadin Qolami - -
 9. Tadarak // Najmadin Qolami - -