Album

Haval Ibrahim - 2012

www.kurdina.com

Haval Ibrahim - 2012

 1. Dur Mede
 2. Ber Na Dim
 3. Bike Bi Xemlinin
 4. Ciyawazi To
 5. Hezar Derd
 6. Kijen
 7. Koktel Folklor
 8. Min Tu Nas kir
 9. Na Tirse
 10. Ne Ji Dile
 11. Nergiza Sere Ciya
www.kurdina.com
Dur Mede // Haval Ibrahim - -
 1. Dur Mede // Haval Ibrahim - -
 2. Ber Na Dim // Haval Ibrahim - -
 3. Bike Bi Xemlinin // Haval Ibrahim - -
 4. Ciyawazi To // Haval Ibrahim - -
 5. Hezar Derd // Haval Ibrahim - -
 6. Kijen // Haval Ibrahim - -
 7. Koktel Folklor // Haval Ibrahim - -
 8. Min Tu Nas kir // Haval Ibrahim - -
 9. Na Tirse // Haval Ibrahim - -
 10. Ne Ji Dile // Haval Ibrahim - -