Album

Aziz Sharokh - Zamaneh

Aziz Sharokh - Zamaneh

  1. Sobh Pey Nakeney
  2. Avaz_E_Zalom
  3. Gol Nishan
  4. Kabouki
  5. Larah Larah
Sobh Pey Nakeney // عەزیز شاڕۆخ - -
  1. Sobh Pey Nakeney // عەزیز شاڕۆخ - -
  2. Avaz_E_Zalom // عەزیز شاڕۆخ - -
  3. Gol Nishan // عەزیز شاڕۆخ - -
  4. Kabouki // عەزیز شاڕۆخ - -
  5. Larah Larah // عەزیز شاڕۆخ - -