Album

Nazi Azizi - 2006

Nazi Azizi - 2006

 1. Track 1
 2. Track 2
 3. Track 3
 4. Track 4
 5. Track 5
 6. Track 6
 7. Track 7
Track 1 // نازی عه زیزی - -
 1. Track 1 // نازی عه زیزی - -
 2. Track 2 // نازی عه زیزی - -
 3. Track 3 // نازی عه زیزی - -
 4. Track 4 // نازی عه زیزی - -
 5. Track 5 // نازی عه زیزی - -
 6. Track 6 // نازی عه زیزی - -
 7. Track 7 // نازی عه زیزی - -